نمایش 9 24 36

فیگارو کلبه

تومان
راسته گوساله مزه دار شده تند - فیله مرغ - قارچ و پنیر ترکیبی - سبزیجات

کاراکو کلبه

تومان
گوشت چرخ شده - بادمجان - قارچ و پنیر ترکیبی - سبزیجات

گوردن بلو کلبه

تومان
فیله مرغ مخصوص  - قارچ - ژامبون -پنیر ترکیبی -سبزیجات

رست بیف ویژه کلبه

تومان
گوشت رست بیف - خیار شور - قارچ و پنیر میکس - پیاز جعفری